Nu skal bagmænd frem i lyset

Kampen mod hvidvask får endnu et nøk. Fremover får virksomheder, fonde og foreninger mv. pligt til at indhente og opbevare oplysninger om deres reelle ejere. Disse oplysninger skal registreres i et offentligt register. Hensigten bag loven er øget gennemsigtighed for de forskellige selskabs- og virksomhedskonstruktioner. De nye regler om reelle ejere er vedtaget som en følge af et EU-direktiv om hvidvask og træder i kraft den 23. maj 2017.

De nye regler betyder blandt andet, at en række virksomheder, som i dag er helt undtaget fra registreringspligt i Erhvervsstyrelsen, fremover skal registreres i styrelsen med en række grundlæggende oplysninger, der gør det muligt at identificere virksomheden. Det har bl.a. betydning for visse interessentskaber, kommanditselskaber og selvejende institutioner.

Reelle ejere er defineret som den fysiske person eller de fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler. Ved en “tilstrækkelig del” anses som udgangspunkt 25 procent, men det er blot en indikation og kommer an på en konkret vurdering. Definitionen af reelle ejere er således meget bred og dækker fysiske personer, der har forskellige former for indflydelse over virksomheden.

Ejerskab eller kontrol kan være både direkte og indirekte, f.eks. gennem et holdingselskab eller et datterselskab. Ligeledes kan ejerskab etableres gennem aftaler, tegningsretter og købsoptioner samt ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer eller lignende. Der er derfor ikke nødvendigvis sammenhæng mellem de legale ejere og de reelle ejere.

Registrering gælder også fonde og foreninger
Kravet om registrering af reelle ejere gælder endda for enheder, hvor der ikke er ejere, f.eks. fonde. For fonde og foreninger defineres reelle ejere som den eller de fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte kontrollerer fonden/foreningen eller på anden måde har ejerskabslignende beføjelser – normalt er det alene bestyrelsesmedlemmerne, der er den reelle ejer.

Reglerne gælder ikke aktionærer i børsnoterede selskaber og enkeltmandsvirksomheder, ligesom Erhvervsstyrelsen har udtalt, at datterselskaber af børsnoterede selskaber ligeledes er undtaget fra reglerne.

Omstændeligt men nyttigt
Registreringen af reelle ejere giver de omfattede virksomheder en ekstra administrativ byrde, og er i nogle konstruktioner ikke umiddelbart ligetil at få afklaret. Men registreringen skaber en øget gennemsigtighed i danske virksomheders ejerstruktur, så vi lever op til vores forpligtelser i EU’s fjerde hvidvaskdirektiv – og bidrager dermed til bekæmpelsen af terrorfinansiering, hvidvask, skatteunddragelse og misbrug af selskabsreglerne.

Registreringen er ikke bare en fordel for myndighederne. Men for mange virksomheder – ikke mindst finansielle virksomheder – giver det værdi at have oplysninger om de reelle ejere af kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

Registreringen kan påbegyndes allerede den 23. maj 2017, mens fristen for registrering for eksisterende virksomheder udløber den 1. december 2017.

Manglende eller mangelfuld registrering af oplysningerne om reelt ejerskab kan straffes med bøde.

One response to “Nu skal bagmænd frem i lyset

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *