En tur bagom de store Uber-bøder

Fire Uber-chauffører i Danmark er af Københavns Byret for nyligt idømt bøder på op til 486.500 kr. for ulovlig taxakørsel. Det er en meget usædvanlig sag, og vi går her bagom de store bøder for at se på dommen, og hvad den betyder:

1.  Baggrundsmusikken for den nye sag mod fire chauffører fra Uber var nogle sager fra november 2016, hvor der i flere sager blev idømt bøder på 3.000 kr. for hver dokumenteret kørsel foretaget af Uber-chauffører for overtrædelse af taxikørselsloven.

2.  I den nye sag i Københavns Byret kunne anklagemyndigheden løfte bevisbyrden for omfanget af Uber-kørslerne med oplysninger hentet fra de hollandske skattemyndigheder, hvor Uber er registreret. Oplysningerne vedrørte over 2.000 chauffører, der har kørt i Danmark i 2014 og 2015.

3.  Bøderne er – i modsætning til de første mindre bøder for de enkeltstående ture – udmålt på grundlag af bruttofortjenesten ved de konstaterede kørsler. Bøderne for de fire tiltalte er på 40.000 kr. for 399 ture, 60.000 kr. for 609 ture, 110.000 for 1282 ture og 486.500 kr. for 5427 ture.  Det vil sige, at der ikke ved udmålingen af bøden er foretaget et fradrag for chaufførens omkostninger ved kørslerne.

4.  Det retlige grundlag for udmålingen af straffen fremgår af straffelovens § 51, hvor det blandt andet fremgår, at der skal tages hensyn til lovovertrædelsens grovhed og oplysninger om gerningsmanden. Samtidig skal der tages særligt hensyn til den skyldiges betalingsevne og til den opnåede eller tilsigtede fortjeneste. Ikke desto mindre forekommer bøderne meget betydelige. Der er tale om bøder til privatpersoner for overtrædelse af en ordensmæssig lovgivning. På andre retsområder, der betragtes som alvorlige som eksempelvis spirituskørsel eller overtrædelse af den finansielle lovgivning, kan der højst idømmes bøder på beløb samlet svarende til to måneders nettoløn. Set i det lys forekommer bøderne meget betydelige.

5.  Uber-chaufførerne mente, at der var tale om forældelse af strafansvaret, fordi der ikke var konkrete oplysninger om tidspunktet for turene i 2015. Forsvareren gjorde i byretten således gældende, at det i princippet ikke kunne afvises, at alle turene var foregået før marts 2015. Det ville være mere end to år før politiets sigtelse af de pågældende, og dermed ville sagen være forældet. Byretten fandt det alligevel bevist med den fornødne sikkerhed, at der havde været tale om Uber-kørsler også efter marts 2015, og at der samlet var tale om en såkaldt “fortsat forbrydelse”. Altså en sammenhængende række af forbrydelser, hvor forbrydelserne betragtes som en samlet forbrydelse.

6.  Sagen er anket til landsretten for tre af chaufførernes vedkommende. Det må forventes, at sagerne mod de øvrige over 1.500 øvrige Uber-chauffører først for alvor vil blive gennemført, når der foreligger endelige domme i sagen – måske efter en tur i Højesteret.

7. En vigtig pointe er, at Uber-chaufførerne ikke kan kræve, at Uber betaler deres bøde, selvom Uber efterfølgende (som selvstændigt retssubjekt) bliver fundet skyldig i en mulig straffesag. Det fremgår direkte af straffeloven. Noget andet er, at Uber stadigvæk på eget initiativ har mulighed for at hjælpe chaufførerne.

8. Der venter stadig et interessant strafferetligt opgør med Uber som selskab. I den forbindelse bør nævnes, at kort efter nyheden om, at Uber lukkede i Danmark –  så accepterede selskabet en bøde på 10.000 kr. for tre ture, som to Uber-chauffører sidste år blev dømt for i landsretten. Ved vurderingen af sagen, vil det indgå, at der er oplysninger om, at der samlet for 2014 og 15 blev udført 506.546 ture med en samlet indtægt på over 56 mio. kr. Det vides ikke, hvordan det forholder sig med oplysningerne for 2016 og 2017.

Vi har ikke set det sidste i den sag – hverken for chaufførerne eller det amerikanske selskab. Det bliver nu interessant at se, hvordan sagen behandles i landsretten, og hvornår der rejses sager mod de mange øvrige Uber-chauffører.

2 responses to “En tur bagom de store Uber-bøder

  1. Mht. 4. Så er det jo ikke anderledes end man behandler lovlige udøvere, som overtræder reglerne; måske man oven i købet behandler Uberchaufførererne lempeligere

  2. 3. Fradrag?

    Man får da heller ikke fradrag for de omkostninger man har haft i forbindelse med salg og distribution af f.eks. euforiserende stoffer. Skulle en pusher så også kunne trække udgiften til “de brune bude” fra, når han skal have sin straf?

    Bøderne er faktisk meget lave, set i forhold til de bøder der er givet til de pirater der er snuppet med fingrene direkte i kagedåsen af politiet, altså dem der er snuppet med Ubers app kørende og “kunder” i bilen. De har fået bøder på 3.000 kr. for hver tur de er blevet stoppet, igang med at køre.
    Bøderne for de 5.427 ture er kun på kr. 89,50 per tur. Så de pirater der dømmes efter oplysningerne fra Holland, skal da kun være glade for at politiet ikke gjorde noget effektivt for at stoppe piraterne i gang med deres lovovertrædelser, og udskrev bødeforlæg konstant og hele tiden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *