Ny lov sætter stopper for “konefinten”

En ny lov strammer markant op om de kreative metoder til at få personlige værdier i sikkerhed fra kreditorernes krav ved en konkurs. Den såkaldte “konefinte” er en ofte brugt manøvre, som en ændring af konkursloven, der træder i kraft fra nytår, reelt vil sætte en stopper for.

Konefinten går basalt set ud på, at man overfører aktiver til sin ægtefælle, hvis man står overfor en retssag med risiko for insolvens. Med manøvren kommer aktiverne i ly af kreditorernes krav. Men med virkning fra januar 2018 sker en væsentlig ændring i konkurslovens omstødelsesregler om gaver. Ændringen skal netop gøre det vanskeligere at bruge “konefinten” i forbindelse med en truende sag, der kan gøre én insolvent.

De nye regler betyder, at der fremover bliver et dobbelt solvenskrav for skyldnere ved gaveoverdragelser. Det indebærer, at det ikke længere er tilstrækkeligt at godtgøre, at skyldneren hverken var eller blev insolvent på tidspunktet for gaveoverdragelsen. Det skal derudover godtgøres, at skyldneren beholdt utvivlsomt tilstrækkelige midler til at kunne dække sine forpligtelser.

Det afgørende formål med den nye regel er således at forhindre, at værdifulde aktiver overføres til skyldnerens nærtstående (særligt skyldnerens ægtefælle eller samlever) på tidspunkter, hvor skyldneren ikke havde mulighed for løbende at opfylde sine forpligtelser.

Samtidig er der i den nye lov vedtaget en bestemmelse, der gør det muligt at omstøde løbende betalinger fra skyldneren til skyldnerens ægtefælle eller samlever, hvis betalingerne ikke kan anses som rimelige bidrag til familiens forsørgelse set i forhold til familiens forhold og behov.

Formålet med denne stramning af reglerne er at forhindre, at skyldneren bruger sine midler på husstandens faste udgifter med det formål at gøre det muligt for skyldnerens ægtefælle eller samlever at oparbejde en ikke uvæsentlig opsparing.

De nye regler har det til fælles, at der – i modsætning til den tidligere udformning af konkursloven – ikke gælder nogen tidsfrist for omstødelse. Konkursboet kan derfor fremover omstøde gaver eller løbende betalinger fra skyldneren, der er foretaget mere end to år før fristdagen, hvis betingelserne i øvrigt er til stede.

Efter nytår bliver vi klogere på, hvordan de nye regler vil påvirke konkursboernes muligheder for at håndhæve kreditorernes krav.

4 responses to “Ny lov sætter stopper for “konefinten”

  1. Jeg må tilstå at jeg finder det noget problematisk hvis der ikke er nogen tidsgrænse for omstødelse. Jeg kan godt følge målsætningen med lovændringen, men det er nødt til at være balanceret med en grad af rimelighed overfor modtageren af værdierne. Jeg kan levende se for mig at en person, der flere år forinden har modtaget værdier, der er brugt løbende, pludselig får besked om at tilbageføre et beløb som ikke længere er tilgængeligt. Hvad forestiller man sig at der skal ske i sådan en situation? Skal modtageren af værdierne så også erklæres insolvent?

  2. Det er en rigtig god lov, men den bør være mere i den. F.eks. at hvis ledelsen i et firma ikke løbende har fået udarbejdet regnskaber, løbende historisk betalt sine regninger, hereunder at arbejde positivt på at begrænse tab, så bør ledelsen ifalde fuld erstatning/hæftelse for gælden. Vi ser alt for mange som stikker af fra det hele og dem som lider tab, kan ligeså godt få ødelagt deres liv, ved at betalingerne for udført arbejde ikke er kommet i hus.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *