Nye efterforskningsmetoder i Bagmandspolitiet

Inspireret af metoder, der anvendes i bandesager om narko og anden organiseret kriminalitet, vil Bagmandspolitiet bruge nye efterforskningsmetoder ved efterforskning af økonomisk kriminalitet. Virksomheder og ansatte, der er mistænkt for at være involveret i økonomisk kriminalitet, kan derfor fremover risikere aflytning af telefoner, hemmelige ransagninger og rumaflytning.

De skærpede efterforskningsmetoder er blevet meldt offentligt ud for nyligt af politiinspektør Thomas Anderskov, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, SØIK – i daglig tale kaldet Bagmandspolitiet.

Historisk har Bagmandspolitiet i al væsentlighed foretaget bagudrettet efterforskning. Det vil sige, at efterforskning først indledes efter, at skaden er sket, og efter at en forbrydelse er blevet anmeldt til politiet. Politiet indleder normalt en sådan efterforskning ved en almindelig ransagning på gerningsstedet mv., fremskaffelse af dokumenter ved kendelse fra relevante kilder og afhøring af de involverede personer. Bagmandspolitiet har således tidligere hovedsageligt kigget bagud og har forsøgt at samle beviser efter et kriminelt forløb – og nogle gange meget lang tid senere.

Fremover vil Bagmandspolitiet i efterforskningen af økonomisk kriminalitet anvende nogle af de metoder, der har været medvirkende til domfældelser i en række sager om bandekriminalitet. Arbejdet hos bagmandspolitiet vil i den anledning blive lagt om på en række områder, herunder vil der blive gennemført langt flere fremadrettede efterforskninger, og i den forbindelse vil der angiveligt også blive foretaget flere telefon- eller rumaflytninger.

Fremadrettet efterforskning medfører, at efterforskerne hos f.eks. Bagmandspolitiet fra sidelinjen kan følge med, alt imens lovovertrædelserne bliver begået. Fordelen ved denne måde at håndtere efterforskningen på er, at efterforskere af momssvig og andre økonomiske forbrydelser sparer efterforskningstid, de opnår forventeligt bedre beviser, og sagerne kommer hurtigere i retten. Alt sammen med redskaber, som ellers især forbindes med sager om narkotika og anden organiseret kriminalitet udført af for eksempel rockere og bandemedlemmer.

I de senere år er politiets muligheder for at anvende fremadrettet efterforskning blevet udvidet til – udover sager om skatte og afgift-svindel – også f.eks. at omfatte alvorlige overtrædelser af konkurrenceloven, sager om erhvervshemmeligheder, alvorlige krænkelser af immaterielle rettigheder, markedsmanipulation og insiderhandel.  Sager, der alle opererer med en strafferamme på 6 år eller opefter.

Bagmandspolitiet efterlyser desuden – som det også er tilfældet i anden organiseret kriminalitet – kontakt med flere informanter eller meddelere – såkaldte whistleblowers – og Bagmandspolitiet lover fortrolighed og kildebeskyttelse.

Det bliver interessant at se, om Bagmandspolitiets omlægning af arbejdsprocesserne vil give resultater i form af flere, hurtigere og bedre sager om økonomisk kriminalitet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *