Hvidvask – bagmandspolitiet på overarbejde

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), populært kaldet bagmandspolitiet, er pressede på ressourcerne. Bankerne har indberettet langt flere mistænkelige transaktioner end tidligere, og indsatsen og den politiske opmærksomhed på hvidvask er øget markant.

Fra forskellig side er der blevet gjort opmærksom på, at danske banker i øget omfang indberetter mistænkelige transaktioner til SØIK. Danske banker har således sendt 8.500 underretninger om mistænkelige transaktioner i første halvår, viser nye tal. Sidste år fremkom bankerne med 13.400 underretninger. SØIK har samlet fået 11.400 tip om hvidvask i første halvår af 2017 mod samlet 18.700 hele sidste år. Der er derfor tale om en meget voldsom stigning.

Hvidvaskindberetningerne fra banker og andre er vigtige, fordi de kan være med til at afsløre strafbare handlinger i form af for eksempel narkotikahandel, smugling, våbensmugling, røveri, skatteunddragelse, bedrageri, korruption eller markedsmisbrug.

Indberetningerne ender alle hos Hvidvasksekretariatet i SØIK, hvor der sidder 14 medarbejdere. Bankernes interesseorganisation Finans Danmark har på den baggrund gjort opmærksom på problemet og har fremsat ønske om flere ressourcer til Hvidvasksekretariatet.

Merete Drewsen, næstformand i organisationen Transparency International, er fremkommet med en tilsvarende opfordring, idet hun har sat spørgsmålstegn ved, om SØIK og Finanstilsynet har tilstrækkelige ressourcer til at følge op på alle underretningerne.

Opfordringerne kommer i øvrigt i forlængelse af en rapport om hvidvask og terrorfinansiering i Danmark fremlagt i august 2017 af Den internationale organisation Financial Action Task Force (FATF). Danmark bestod kun lige akkurat sin internationale “eksamen” og fik i rapporten bl.a. kritik for at afsætte for få ressourcer, ikke at opretholde den fornødne selvstændighed i driften af Hvidvasksekretariatet, at have for milde straffe, og i det hele ikke at have en tilstrækkelig national strategi til at bekæmpe hvidvask og finansiering af terror.

Opfordringerne er desuden interessante i disse tider, hvor håndteringen af hvidvask har trukket overskrifter, hvor erhvervsministeren har bebudet en række stramninger og tiltag, og hvor en ny hvidvasklov baseret på et nyt EU-direktiv lige er trådt i kraft.

Tidligere på sommeren blev der indgået en politisk aftale, som blandt andet skal føre til en strategi for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Formålet med aftalen er at bekæmpe hvidvaskning af penge langt mere effektivt, og aftalen indeholder et omfattende katalog af initiativer, der skal skabe langt bedre muligheder for at håndhæve lovgivningen om hvidvask effektivt og sikkert. Det fremgår herunder af aftalen, at Justitsministeriet inden nytår skal udarbejde en national strategi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Det ligger fast, at Finanstilsynet tilføres yderligere 6 mio. kr. til styrkelse af hvidvask-indsatsen. Derimod er der tilsyneladende ikke tilsvarende planer for at tilføre nye ressourcer til Hvidvasksekretariatet i SØIK.

Den manglende tilførsel af ressourcer skal endvidere ses i lyset af bankernes massive oprustning siden finanskrisen på compliance-området, hvor tusindvis af ansatte i bankerne er ansat til at fokusere på bankernes overholdelse af de skærpede krav i lovgivningen, herunder hvidvask-reglerne.

Med de forskellige udmeldinger om hvidvask-presset på SØIK er der lagt i kakkelovnen til et politisk fokus på at opgradere Hvidvasksekretariatets ressourcer. Det bliver interessant at følge de kommende uger og måneder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *