Alvorlig fængselsstraf for hackerangreb

Højesteret har netop afsagt en markant dom om hacking. En tidligere it-chef i en virksomhed blev idømt 3,5 års ubetinget fængsel for tre gange at have hacket it-systemerne på sin tidligere arbejdsplads og slettet forretningskritiske data. Højesteret vurderede, at der var grundlag for, at manden kunne dømmes efter de skærpede strafferammer for hacking og hærværk.

Sagen i Højesteret handlede om tre alvorlige angreb inden for kort tid, som reelt medførte, at virksomheden blev “lagt ned”. Den tiltalte blev fundet skyldig i at have slettet vitale erhvervsoplysninger, herunder dele af virksomhedens erhvervshemmeligheder.

Sletningerne medførte, at virksomheden måtte hjemsende personale, og at it-systemerne først var reetableret efter nogle uger. Angrebene blev foretaget ved, at tiltalte udnyttede den viden, som han havde fået, mens han havde en betroet stilling i virksomheden. Virksomheden led et større økonomisk tab i forbindelse med angrebet og havde alene til eksterne samarbejdspartnere udgifter på mere end 400.000 kr. til genetablering af systemerne.

Højesteret – der normalt ikke vurderer skyldsspørgsmålet i en straffesag – skulle afgøre, om der var grundlag for at anvende de skærpede strafferammer på fængsel i op til 6 år for hacking og for hærværk.

Højesteret fastslog, at straffen for hackerangrebene og hærværket isoleret betragtet skulle udmåles i et niveau omkring 2 års fængsel. Højesteret henviste herved til, at reglerne om hacking var skærpet for bedre at kunne afspejle forbrydelsens alvor med hensyn til det it-baserede samfunds sårbarhed og for at undergive kriminalitet rettet mod informationer samme strafmaksimum som kriminalitet mod penge og ting.

I landsretten var gerningsmanden fundet skyldig i bedrageri, databedrageri og dokumentfalsk i 78 tilfælde for en samlet værdi af knap 740.000 kr.

Højesteret skulle dermed afgøre den samlede fastsættelse af straffen, der i byretten var opgjort til fængsel i 2 år og 9 måneder og i landsretten til 3 år og 6 måneders fængsel.
Den samlede straf blev i Højesteret fastsat til fængsel i 3 år og 6 måneder. Der var ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvis betinget, og der var heller ikke grundlag for samfundstjeneste.

Dommene kan findes på Højesterets hjemmeside

Dommen er interessant i disse tider, hvor man ikke kan åbne en avis uden at læse om hackerangreb på virksomheder og offentlige institutioner. Dommen viser, at når det er muligt at bevise, hvem der er gerningsmand, så slår domstolene relativt hårdt ned på hackere.

Det er særligt interessant, at Højesteret lægger vægt på vores samfunds it-sårbarhed, og at der i hacker-sager bør anvendes straffe, som svarer til straffe for almindelig berigelseskriminalitet.

2 responses to “Alvorlig fængselsstraf for hackerangreb

  1. Det var sandeligt på tide med Højesterets-straffen. Disse bedragere og hackere indenfor vore virksomheder skal straffes langt hårdere da de skader de påfører samfundet er enorme.

  2. Tja… nu må vi snart få Danske Banks og Nordeas trolde alvorligt bag gitter – så kan de blivet tævet ihjel af deres tidligere kunder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *