Sager om økonomisk kriminalitet afsluttes uden erkendelse af skyld

Stadig flere lande giver mulighed for, at virksomheder i sager om alvorlig økonomisk kriminalitet kan indgå særlige aftaler med myndighederne. Med en såkaldt “Deferred Prosecution Agreement” (DPA) kan en virksomhed således få afsluttet en straffesag uden at erkende sin skyld i strafbare handlinger.

Det startede i USA, der i mange år var alene om at tilbyde muligheden for indgåelse af en “Deferred Prosecution Agreement” (“DPA”) i sager om erhvervsvirksomheders overtrædelse af lovgivningen. Siden 2014 er der også indført særlige regler herom i en række lande, herunder Storbritannien, Brasilien, Holland, Singapore, Schweiz, Frankrig, ligesom det overvejes i Australien og Canada.

Men hvad går en DPA så normalt ud på:

– Det er en aftale om afslutning af en straffesag mod et selskab om økonomisk kriminalitet, uden at selskabet erkender nogen skyld. Selskabet undgår dermed andre eventuelle retlige skadevirkninger af en skylderkendelse.

– Aftalen indgås under tilsyn af en dommer og træffes på grundlag af særlig lovgivning herom, særligt i sager om overtrædelse af anti-bestikkelses lovgivning.

– Selskabet kan få rabat i forbindelse med udmålingen af bødestraffen og opgørelse af konfiskationsbeløb på baggrund af selskabets samarbejde med myndighederne og for selskabets bestræbelser på at undgå yderligere fremtidige overtrædelser af reglerne ved etablering af compliance-programmer mv.

– Det kan give yderligere rabat, hvis et selskab i forbindelse med fremkomsten af sagen har foretaget selvanmeldelse til myndighederne af de angivelige strafbare forhold.

– Det kan endvidere indgå i aftalen, at der efterfølgende iværksættes en særlig overvågning af selskabets compliance-foranstaltninger.

– Eventuelle sager mod personer i virksomheden, for eksempel ledelsesmedlemmer kan ikke omfattes af aftalen – og vil blive vurderet særskilt af anklagemyndigheden.

Af prominente sager, hvor der er anvendt DPAs, kan nævnes Rolls-Royce-sagen (læs artikel om den sag her) og Telia-sagen (læs min blog om den sag her).

Danmark har andre regler
De enkelte landes DPA-ordninger varierer naturligvis en del, men adskiller sig under alle omstændigheder meget fra det danske system. Det nærmeste vi i Danmark kommer en DPA, er nok muligheden for vedtagelse af et bødeforelæg udarbejdet af anklagemyndigheden.

Det kan dog have en række alvorlige implikationer for en virksomhed på den måde at erkende skyld. Det kan for eksempel medføre udelukkelse af muligheden for at deltage i udbud fra det offentlige, ophævelse eller ugyldighed af aftaler eller erstatningsansvar i anledning af den strafbare handling. Disse afledte konsekvenser kan virksomhederne i de nævnte lande undgå ved indgåelse af en DPA.

En DPA kan overordnet ses som et pragmatisk værktøj, der har sigte på virksomheders åbenhed. Muligheden for at indgå en DPA kan give virksomheder tilskyndelse til iværksættelse af compliance-tiltag, indførelse af de fornødne kontrolforanstaltninger og forfølgelse af økonomisk kriminalitet.

Samtidigt medfører en aftale, at virksomheder kommer til at stå til ansvar for deres handlinger på en måde, der ikke samtidigt straffer uskyldige medarbejdere, leverandører eller lokalområdet.  En DPA forhindrer samtidig ikke anklagemyndigheden i at drage de skyldige individer til ansvar i en særskilt straffesag.

Læren fra sagerne særligt i USA og UK viser, at DPAer kan være meget praktiske og hensigtsmæssige at anvende i store sager om virksomheders økonomiske kriminalitet.

I sidste ende er det naturligvis et politisk valg, om der vurderes at være et behov for at supplere de danske regler om bødeforelæg med muligheden for at indgå en DPA.

2 responses to “Sager om økonomisk kriminalitet afsluttes uden erkendelse af skyld

  1. Forhindrer det også konkurrenter i at anlægge erstatningssager mod en virsomhed, der har påført en konkurrerende virksomhed tab ?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *