Hesalight-sagen varsler nye tider

I den meget omtalte sag om firmaet Hesalight er der nu rejst tiltale mod den daværende direktør. Det er et godt tegn i forhold til sagsbehandlingstiden i større straffesager.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har nu rejst tiltale mod den daværende direktør i Hesalight for omfattende økonomisk kriminalitet. Tiltalen lyder bl.a. på bedrageri i forbindelse med optagelse af obligationslån på 562 mio. kr., mandatsvig for over 60 mio. kr., momssvig for 17 mio. kr. og dokumentfalsk af særlig grov karakter.

Sagen blev anmeldt til SØIK i september 2016 og har derfor til trods for dens størrelse og kompleksitet været under efterforskning og behandling af politi og anklagemyndighed i kun lidt over halvandet år. SØIK har i de senere år arbejdet målrettet på at forkorte sagsbehandlingstiden, og det er et godt tegn, at sagsbehandlingstiden fra anmeldelse til anklageskrift har kunnet gennemføres på så kort tid.

SØIK har i pressemeddelelsen om sagen oplyst, at de har anvendt særlige interne redskaber, der har sikret en forbedret styring af sagerne. Samtidig må det udledes, at SØIK har anvendt muligheden for efter retsplejeloven at forhåndsberamme sagen – altså at de har benyttet muligheden i retsplejeloven for at beramme en straffesagen, inden der foreligger et anklageskrift. Sagen kommer således – trods dens betydelige omfang på 25 retsdage – allerede til at blive behandlet i Retten i Roskilde fra slutningen af august 2018.

Der er i dag bred enighed om, at der går al for lang tid, fra en sag anmeldes hos politiet, til gerningsmanden kan starte på at afsone sin straf. Derved bliver gerningsmanden påført en helt urimelig ekstra belastning. Der er heller ikke tvivl om, at lange sagsbehandlingstider helt overordnet set også er en stor udfordring for retssystemet – både for ofrene og for borgernes retsfølelse og forventningen om, at kriminelle får en konsekvent strafforfølgning.

Tidligere i år har justitsminister Søren Pape Poulsen bebudet indførelse af 8 initiativer i kampen mod lange sagsbehandlingstider. Blandt andet skal forsvarsadvokaters alt for travle kalendere ikke unødigt forsinke sager, og sigtede, der ikke møder op i retten, skal selv betale omkostningerne ved udsatte retsmøder. Initiativerne har dog været meget kritiseret af forsvarsadvokaterne.

Taget i betragtning af at Justitsministeriet i januar bebudede yderligere tiltag til nedbringelse af sagsbehandlingstiden i marts måned, må det forventes, at Justitsministeriet inden længe vil fremkomme med yderligere forslag. Det bliver interessant at følge, hvordan arbejdet med at nedbringe sagsbehandlingstider udvikler sig – i hvert faldt er Hesalight-sagen foreløbigt et varsel om nye og bedre tider.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *