Whistleblowere skal beskyttes bedre

En lange række af de store skandaler som Dieselgate og Panama Papers er langt henad vejen afsløret af såkaldte whistleblowers. Nu vil EU-Kommissionen give whistleblowerne øget beskyttelse.

EU-Kommissionen har den 23. april 2018 fremsat forslag om yderligere beskyttelse af whistleblowere i EU. Der har været udbredt enighed om, at EU-landene ikke har gjort nok for at beskytte whistleblowere – altså personer, der afslører væsentlige oplysninger – selvom de ofte spiller en afgørende rolle i bekæmpelse af kriminalitet.

Kun i enkelte lande har der på særlige områder eller inden for særlige brancher været systemer til beskyttelse af whistleblowere. I Danmark er der for eksempel allerede nu regler om forpligtelse til etablering af whistleblower-systemer i den finansielle sektor, ligesom en lang række virksomheder har etableret whistleblower-systemer på frivilligt basis.

Whistleblowere er underlagt et stort pres, og de står ofte overfor nogle organisationer og virksomheder, der har utroligt store midler til rådighed. Formålet med forslaget er derfor at beskytte dem blandt andet med retlig rådgivning og økonomisk sikring.

Whistleblowere, der afslører information i almenhedens interesse om eksempelvis embedsmisbrug, korruption og skattesvindel, risikerer for øjeblikket i EU at blive forfulgt i stedet for at blive beskyttet. Det mener kommissionen er urimeligt og foruroligende, og de har i stedet forsøgt at give whistleblowere retssikkerhed og yderligere beskyttelse.

En lang række af skandaler, såsom Dieselgate, Luxleaks, Panama Papers, Fipronil-sagen og senest Cambridge Analytica har afdækket omfattende uregelmæssigheder i en række meget store og respekterede virksomheder. Lang hen ad vejen har det været whistleblowere, der har været kilder til afsløringerne, til trods for at de ofte risikerer deres karriere, liv og førlighed.

Fremover forslår EU-Kommissionen, at der gives beskyttelse til whistleblowere i virksomheder og offentlige institutioner om overtrædelse af regler om for eksempel:

 1. Offentligt udbud
 2. Finansielle services, hvidvask og terrorfinansiering
 3. Produkt og transport sikkerhed
 4. Miljø- og nuklear beskyttelse
 5. Offentlig sundhed, fødevare og dyre velfærd
 6. Forbrugerbeskyttelse
 7. Persondata beskyttelse mv.
 8. Konkurrenceregler
 9. Virksomheders beskatning

I forslaget til de nye regler er en række beskyttelsesforanstaltninger for de enkelte whistleblowere, herunder om ret til gratis juridisk rådgivning, sikring af whistlebloweres rettigheder overfor arbejdsgivere, blandt andet ved omvendt bevisbyrde og formodning om uskyldighed i relation til blandt andet afskedigelse, regler om ikke-ansvar for videregivelse af informationer samt beskyttelse i forbindelse med retshandlinger mod dem.

Det bliver spændende at se, om forslaget bliver til virkelighed, men under alle omstændigheder er forslaget et tegn på markant bedre tider for whistlebloweres retsstilling i Europa.

Der er dog fortsat lang vej i forhold til de amerikanske regler, der muliggør udbetaling af belønning til visse whistleblowere. Senest er der i marts 2018 slået rekord ved det amerikanske finanstilsyns (SEC) udbetaling af 50 mio. dollars delt mellem to whistleblowere og 33 mio. dollars til en tredje. Belønninger kan udgøre mellem 10 og 30 % af midler over 1 mio. dollar, som SEC opnår ved at føre sager mod en whistleblowers arbejdsgiver.

2 responses to “Whistleblowere skal beskyttes bedre

 1. Berlingskes netcensur er skandaløs.

  Man nægter læserne at kommentere på stort set alt, som eksempelvis artiklen om regeringens nye energiudspil.

  Her ville jeg bl. andet gerne havde spurgt om ejerne af disse grotesk store havvindmølleparker skulle stille en bankgaranti der dækkede omkostningerne ved at skrotte dem igen, så det ikke blev staten der sad tilbage med regningen.

  Her kunne omkostningerne forbundet med skrotningen af DK’ s første havvindmøllepark give et fingerpeg, men omkostninger og metoder hemmeligholdes af forsyningsministeren !

  DE HAR STØRRE YTRINGSFRIHED I PRAKSIS I RUSLAND, END VI HAR I DK !

  Jf. at på RT og Sputnik er artiklerne ALTID forsynet med et kommentarspor

 2. Men i øvrigt enig med forfatteren i, at whistleblowere skal beskyttes bedre.

  Desværre har det meget lange udsigter i DK, hvor fagbevægelsens holdning er, at er man utilfreds med noget, bør man henvende sig til sin tillidsmand !

  Goddag mand, Økseskaft !

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *