Bred vifte af straffe i Schlüter-sagen

Mandag 11. juni blev tre advokater idømt usædvanligt lange fængselsstraffe for forskellige former for berigelseskriminalitet i sagen om svindel med tv- og rettighedshavernes Copydan-penge.  Vi ser nærmere på dommene i den historiske sag.

Ved dommen blev advokaterne idømt en række meget forskellige straffe med mulige betydelige konsekvenser for de tiltalte. I afgørelsen blev der taget hensyn til en række formildende og skærpende omstændigheder, og deres personlige forhold kom til at få afgørende betydning for sanktionerne.

Det skal bemærkes, at Susanne Fryland og Lars Halgreen på stedet ankede deres domme til landsretten, mens Johan Schlüter tog sig betænkningstid.

Johan Schlüter og Susanne Fryland blev dømt for mandatsvig af særlig grov beskaffenhed for “ikke under 100 millioner kroner” ved at have hævet fra kundernes konti for at dække løbende udgifter til selskaberne Registrering Danmark ApS og Johan Schlüters advokatfirma.

Johan Schlüter, Susanne Fryland og Lars Halgreen blev endvidere dømt for forsøg på skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed ved at have overført rettigheder i et vandprojekt på Grønland til deres partnere for at skjule værdierne for Producentforeningen, som de skyldte et større beløb.

Johan Schlüter blev desuden dømt for mandatsvig af særlig grov beskaffenhed ved at have overført 550.000 kroner fra foreningen CAB, som han administrerede for Producentforeningen, Beløbet skulle dække udgifter, der ikke havde noget med CAB at gøre. Susanne Fryland blev endvidere dømt for mandatsvig af særlig grov beskaffenhed ved at have udstedt to fakturaer til foreningen Filmkopi på samlet 5,1 millioner kroner uden at være berettiget til det.

Straffen til Johan Schluter:

 • Fire års betinget fængsel

I skærpende retning blev der lagt vægt på, at han var advokat og handlede i en betroet rolle, på de involverede værdier (særligt i forhold 1), og at kriminaliteten var begået over 4 år. I formildende retning er der lagt vægt på, at han er blevet frakendt retten til at være advokat og til at være ansvarlig i et selskab. Dommen blev gjort betinget på grund af hans alder (73 år) og psykiske helbred.

Det bemærkes, at Flemming Østergård også var 73 år på domstidspunktet, da han blev idømt en ubetinget fængselsstraf, men at han ikke havde problemer med sit psykiske helbred. Ved dommen af Flemming Østergaard anførte landsretten herom, at sædvanlig straf “ikke kan anses for at være unødvendig eller skadelig”.

 • Frakendelse af retten til at drive advokatvirksomhed indtil videre.

Det vil sige, at spørgsmålet om frakendelse normalt først kan blive indbragt for retten efter 5 år.

 • Frakendelse af retten til at være ansvarlig for selskaber.

Frakendelsen vedrører deltagelse i ledelse – ikke selve ejerskabet. Frakendelsen medfører rent praktisk, at den dømte ikke må registreres i Erhvervsstyrelsens it-system som direktør, medlem af bestyrelsen eller lign. – eller reelt deltage i ledelsen.

 • Konfiskation af 550.000 kr.


Straffen til Susanne Fryland:

 • Fem år og seks måneders ubetinget fængsel

I skærpende retning blev der lagt vægt på, at hun var advokat og handlede i en betroet rolle, på de involverede værdier (særligt i forhold 1), hendes udførende rolle i mandatsvigsforholdet som udførende i forhold til faktureringer, at kriminaliteten var begået over 4 år samt at hun i februar 2015 fortsatte med at begå mandatsvig.

I formildende retning er der lagt vægt på, at hun er blevet frakendt retten til at være advokat og til at være ansvarlig i et selskab.

 • Frakendelse af retten til at drive advokatvirksomhed indtil videre
 • Frakendelse af retten til at være ansvarlig for selskaber indtil videre


Straffen til Lars Halgreen

 • Ni måneders fængsel

Dommen blev gjort betinget – uanset at forholdet af skyldnersvig var af særlig grov beskaffenhed. Begrundelsen var, at der kun var tale om forsøg på skyldnersvig, som altså ikke udmøntede sig i nogen berigelse – og på grund af hans særdeles gode personlige forhold samt de personlige konsekvenser, som sagens største forhold – mandatsvigsforholdet – havde haft for ham.

 • Frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed i to år.

Derimod blev han ikke frakendt retten til at være ansvarlig for selskaber.

Erstatningssøgsmålene mod de tre advokater blev ikke behandlet under straffesagen. Disse er udskudt til en særlig sag – antageligvis fordi det ville være en væsentlig ulempe for behandlingen af straffesagen, hvis erstatningsspørgsmålet skulle behandles.

Interessant dom
Selvom man skal holde sig for øje, at dommen for to af de tiltaltes vedkommende er anket til landsretten, er dommen et interessant eksempel på en sag om økonomisk kriminalitet, hvor retten anvender et særdeles bredt repertoire af sanktioner med individuel hensyntagen til de enkelte tiltaltes roller og personlige forhold.

6 responses to “Bred vifte af straffe i Schlüter-sagen

 1. Hvad betyder “ og pga hans personlige gode forhold sam de personlige konsekvenser som sagens største forhold- mandatsvigsforholdet- havde haft for ham” ?
  Vil det sige at man betinger straffen pga ovennævnte?
  En nysgerrig
  Hilsen Andreas Lorenzn

  1. Ja – sammenholdt med at der kun var tale om forsøg, og at der altså ikke var tale om nogen berigelse.
   Mvh
   HF

 2. Formand for Videogramforeningen, og sendte håndlangere rundt og stillede spørgsmål om lager af videofilm lager med udlejning ret og købefilm i indpakning og førte sig frem som en slags politi uden at ville eller kunne lovise legitimation. Så bad jeg ham forlade min forretning.

 3. Retten synes altså, at det er synd for Schlüter, så han slipper for straf for at have lænser sine klienter for 100 millioner kroner! Det anføres mellem linjerne, at det er hård nok straf, at han ikke må virke som advokat. Betyder det, at som advokat er man hævet over loven – og kan højst miste bestallingen? Hmmm, hvordan spiller det sammen med retssikkerhedsfølelsen?

 4. Banditter i habitter slipper åbenbart nemt om tingene. I hvert fald lyder en betinget dom for at have snydt med mange millioner som en meget mild dom.
  Hvis Schluters psykiske helbred er så skidt, kunne han jo i stedet få en forvaringsdom på ubestemt tid og blive behandlet.

 5. Man undres, og tænker hvor er alle pengene?
  Og igen begås financiel svindel af højt uddannede , der ser ud til at kunne leve økonomisk uden problemer,
  Håber beløb er spæret ,så formuer ikke bare flyttes til koner,arvinger osv

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *